Εφαρμογή της Τεχνικής Αλεξάντερ μεταξύ των μαθημάτων

Μεταξύ των μαθημάτων ο μαθητής συνεχίζει να εφαρμόζει τις διαδικασίες που έμαθε. Πρώτα σε απλές δραστηριότητες και, στη συνέχεια, σε δραστηριότητες ή καταστάσεις πιο σύνθετες ή πιο αγχωτικές. Ο μαθητής μαθαίνει να αναγνωρίζει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα την κακή, συνήθη  χρήση του εαυτού, της οποίας ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα τον έφερε στον δάσκαλο της Τεχνικής Αλεξάντερ.

Αν και μερικοί μαθητές αρκούνται στο να απολαμβάνουν τα οφέλη και την ανακούφιση που τους προσφέρουν τα μαθήματα και δεν τα σκέφτονται πολύ στο μεσοδιάστημα, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών κατανοεί πολύ γρήγορα ότι η εφαρμογή των διαδικασιών πέραν των μαθημάτων είναι ζωτικής σημασίας για εκείνον ή εκείνη που θέλει να αναπτύξει συνειδητό έλεγχο και να μην εξαρτάται εύκολα από τις συνήθεις αντιδράσεις.

Τι αναμένεται από το μαθητή;

Απλά να αναπαράγει στην καθημερινή ζωή ό, τι έμαθε στη διάρκεια των μαθημάτων, αναπαράγοντας την ίδια δυναμική διαδικασία που του επέτρεψε κατά τα μαθήματα να γνωρίσει μια κατάσταση καλύτερου συντονισμού στην κίνηση. Θα μάθει από την εμπειρία να οικειοποιείται τις διαδικασίες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων.

Στην αρχή σε απλές καταστάσεις και κατά προτίμηση μόνος ή μόνη, όπου μπορεί να ελέγξει όλες τις παραμέτρους, θα μάθει να λέει όχι και να προτείνει μια δράση. Για παράδειγμα, θα μάθει να μην αντιδρά απευθείας στην επιθυμία να σηκώσει το τηλέφωνο μόλις χτυπήσει, αλλά να αφήνει τον απαραίτητο χρόνο για να βρει εσωτερική ηρεμία και καλύτερο συντονισμό πριν απαντήσει. Επίσης, πριν κάνει μια κίνηση για να πιεί ένα φλιτζάνι τσάι ή να φορέσει ένα σακάκι, θα επιτρέψει τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για τη σωστή έναρξη της κίνησης.

Με το πέρασμα των μαθημάτων η διαδικασία θα εκλεπτύνεται και ο μαθητής σταδιακά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει πιο εύκολα και γρήγορα τα πρώιμα σημάδια της εγκατάστασης μιας κακής συνήθειας κίνησης ή άλλης κακής συνήθειας, καθώς θα έχει μάθει να δημιουργεί μια πρότερη και σταθερή κατάσταση επέκτασης του σώματος.

Σταδιακά, θα συνειδητοποιήσει ότι αυτή η πρότερη κατάσταση του συνειδητού γενικού συντονισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνει ενσυνείδητος την στιγμή που οι επιβλαβείς τάσεις εγκαθίστανται, και το σώμα συμπτύσσεται ή εντείνεται για να προσαρμοστεί στην ενόχληση. Αυτή η πρότερη κατάσταση επέκτασης του σώματος επιτρέπει επαγρύπνηση και συνειδητή διόρθωση της τάσης να γίνεται κακή χρήση του εαυτού σε αγχωτικές καταστάσεις, άβολες στάσεις ή πολύ απαιτητικές ή κουραστικές εργασίες.

Ο μαθητής θα μάθει μόνος ή μόνη της ότι ο τρόπος που χρησιμοποιεί τον εαυτό και που είναι στην κάθε στιγμή όταν πρέπει να κινηθεί ή να αντιδράσει, θα καθορίσει τα πρότυπα των εντάσεων που θα υποστηρίξουν το συντονισμό κατά τη στιγμή της δράσης. Θα μάθει επομένως να ενισχύει τον συντονισμό κατά την δραστηριότητα του προκειμένου να μπορεί να αποφύγει την εγκαθίδρυση βλαβερών συνηθειών τη στιγμή που θα προσπαθήσει να εκτελέσει μια εργασία, να ανοίξει το στόμα για να μιλήσει ή να βρει το θάρρος να αντιμετωπίσει μια νέα κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο δάσκαλος μπορεί να διαπιστώσει την πρόοδο στην τόνωση του πρωτογενούς ελέγχου του σώματος και να εντοπίσει αδυναμίες και παρεξηγήσεις, παρανοήσεις ή εκτροπές ώστε να επαναπροσανατολίσει τον μαθητή προς μια πιο συνειδητή και εποικοδομητική εφαρμογή της χρήσης του εαυτού προκειμένου να φύγει από το μάθημα καλύτερα εξοπλισμένος.